czwartek, 12 lipca 2012

Ośrodki nauki XXI wieku

Ośrodki nauki XXI wieku - Barbara Kudrycka 12.07.2012 natemat.pl MNiSW

Powstają pierwsze Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące. Najwięcej w Warszawie i Krakowie. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące wyłoniła specjalna komisja zagranicznych ekspertów i polskich koordynatorów. Po raz pierwszy tak silny głos w ocenianiu naszych wydziałów szkół wyższych i instytutów naukowych daliśmy naukowcom, którzy polskie osiągnięcia widzą z perspektywy Stanów Zjednoczonych, Finlandii, Niemiec, Belgii, Włoch czy Izraela. To ci, niezależni eksperci wskazali w obszarach nauk ścisłych oraz nauk medycznych i o zdrowiu jednostki naukowe, którym po raz pierwszy w historii polskiej nauki nadano prestiżowy status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.