piątek, 13 lipca 2012

Decyzja Pani Minister Barbary Kudryckiej w sprawie KNOW

2012-07-12- FUW

W opinii Zespołu Ekspertów w konkursie o status KNOW Wydział Fizyki UW zajął pierwsze miejsce ex aequo z konsorcjum "Materia - Energia - Przyszłość".
Rekomendacja Zespołu Ekspertów
Pani Minister przyznała status KNOW konsorcjum "Materia - Energia - Przyszłość", koordynowanemu przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
Raport Zespołu Ekspertów