czwartek, 12 lipca 2012

KE przeznaczy więcej pieniędzy na rozwój tzw. inteligentnych miast

KE przeznaczy więcej pieniędzy na rozwój tzw. inteligentnych miast - 12.07.2012 PAP - Nauka w Polsce

Komisja Europejska zwiększa finansowanie i łączy wysiłki trzech resortów, by rozwinąć program tzw. inteligentnych miast, efektywnie korzystających z technologii i energii. Efektem mają być modelowe projekty realizowane przez konsorcja przemysłowe i miasta.