czwartek, 26 lipca 2012

13 rodziców - naukowców laureatami programu "Pomost"

środa, 25 lipca 2012 - MNiSW

Dr Łukasz Szyrwiel z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest pierwszym mężczyzną, nagrodzonym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w programie "Pomost" . Do tej pory triumfowały w nim wyłącznie kobiety. W piątej edycji konkursu FNP dofinansowała 13 osób, kwotą blisko 4,5 miliona złotych.

Dofinansowanie przyznano w ramach piątej edycji programu, w którym przyznawane są granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej. 

Jak informuje FNP, do udziału w konkursie zgłosiło się 83 kandydatów – rodziców ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskich jednostkach prowadzących badania naukowe.
Nagrodzono 13 osób, 11 z nich prowadzi badania w dziedzinach: bio, info, techno a dwie badania historyczne i paleogeograficzne. 

Po raz pierwszy wśród laureatów konkursu znalazł się tata – naukowiec: dr Łukasz Szyrwiel z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Za przyznany grant „powrotowy” o wartości ponad 220 tys. złotych będzie prowadził badania dotyczące chemii bionieorganicznej. 

Najwyższe dofinansowanie – 420 tys. złotych – otrzymała dr hab. Dorota Dworakowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która poprowadzi badania w dziedzinie onkologii. 

Dofinansowanie przekraczające 400 tys. złotych otrzymały również: dr Agata Fronczak z Politechniki Warszawskiej, dr Jolanta Kowalewska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dr Dorota Szczęsna-Iskander z Politechniki Wrocławskiej. 

Na początku 2010 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ustanowiła program "Pomost”, czyli pierwszy w Polsce program wspierający rodziców – naukowców, który ma umożliwić im pogodzenie opieki nad dzieckiem z karierą zawodową. Z grantu mogą skorzystać również mężczyźni, po co najmniej 6-miesięcznej przerwie w pracy, wynikającej z opieki nad dzieckiem. 

Nabór do następnej edycji programu Pomost rozpocznie się 15 sierpnia b.r. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Szczegółowe informacje o zasadach udziału, dokumentacja konkursowa oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej: www.fnp.org.pl.