środa, 30 maja 2012

Stawiamy na jakość

środa, 30 maja 2012 - MNiSW
 
Najlepsze kierunki studiów realizowane na uczelniach w całej Polsce zostały wyłonione do specjalnego dofinansowania z nowej dotacji projakościowej.
Każdy z nagrodzonych kierunków prowadzonych w całej Polsce otrzyma przez najbliższe trzy lata nawet milion złotych rocznie (łącznie maksymalnie 3 mln zł) na realizację kształcenia i dalszy rozwój. 
  - To kolejny krok w premiowaniu najwyższej jakości kształcenia, która stanowi filar wprowadzonej reformy szkolnictwa wyższego. Wyróżniamy najlepsze w Polsce kierunki studiów z myślą o tym, aby stwarzać im lepsze szanse dalszego rozwoju.  Poznajemy więc dziś liderów łączących najwyższej jakości kształcenie z wysokim poziomem prowadzonych badań – podkreśla minister Barbara Kudrycka.

W pierwszej edycji finansowania najlepszych kierunków studiów, biorąc pod uwagę wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wskaźniki efektywności naukowej, wyłoniono kierunki ścisłe, techniczne, społeczne, humanistyczne i przyrodnicze. Fundusze przeznaczone na finansowanie nagrodzonych kierunków studiów pochodzą ze specjalnej dotacji projakościowej wprowadzonej w reformie szkolnictwa wyższego, na którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało dodatkowe środki w wysokości 230 mln złotych w 2012 roku.  Z dotacji finansowane będą także Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (ogłoszone w czerwcu br), najlepsze programy studiów przygotowane zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (konkurs już wkrótce) oraz studia doktoranckie w uczelniach niepublicznych.