poniedziałek, 28 maja 2012

Autonomia uczelni największą wartością ostatniego 15-lecia

poniedziałek, 28 maja 2012 - MNiSW

25 maja prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego uczestniczyła w uroczystej Sesji Jubileuszowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) odbywającej się w starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

- Konferencja niejednokrotnie w ciągu 15 lat swojej działalności dowiodła, że potrafi  skutecznie strzec najważniejszych wartości akademickich – powiedziała podczas uroczystej sesji prof. Barbara Kudrycka.
- Mówiąc o wydarzeniach 1997 r. - roku utworzenia KRASP -  chciałabym szczególnie wzmocnić to najważniejsze: po historycznym już referendum przyjęliśmy Konstytucję Rzeczypospolitej. Znalazło się w niej fundamentalne dla polskich uczelni zdanie:  „Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie”. Tak ukonstytuowała się wolność polskich uczelni – przypomniała minister Kudrycka.
- Kiedy rozpoczynaliśmy prace nad reformą szkolnictwa wyższego, przyjęliśmy, że autonomia uczelni powinna być rozszerzona. Po ponad trzech latach środowiskowych konsultacji, także z ogromnym zaangażowaniem KRASP w prace nad reformą, za które dziękuję, nowe prawo o szkolnictwie wyższym stało się faktem – a wraz z nim autonomia programowa i deregulacja przepisów. Uwolniliśmy uczelnie od gorsetu odgórnie ustalanych standardów kształcenia – zaznaczyła minister nauki.
- Dziękuję Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i jej kolejnym przewodniczącym – prof. Kojowi, prof. Woźnickiemu, prof. Ziejce, prof. Lutemu, prof. Chałasińskiej-Macukow - za mądrą współpracę i konstruktywny, choć czasem również trudny dialog. Gratuluję znakomitego, 15-letniego dorobku – podkreśliła minister Kudrycka.

Na zakończenie uroczystej sesji minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka została wyróżniona statuetką Fundacji Rektorów Polskich za podjęcie szerokiego dialogu i otwartej debaty nad szkolnictwem wyższym oraz wprowadzenie systemowej reformy. Statuetkę otrzymała także przewodnicząca KRASP  prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz rektor Politechniki Warszawskiej prof. Włodzimierz Kurnik.

Utworzona w 1997 roku Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Podejmuje działania zmierzające do rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Koordynuje współpracę zrzeszonych w niej placówek oraz reprezentuje wspólne, ważne dla nich sprawy przedstawiając je organom władzy publicznej. Jednym z zadań KRASP, zgodnie z jej statutem, jest również „dbanie o przestrzeganie zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego”.
Do KRASP należy obecnie 107 rektorów szkół wyższych, a 7 szkół ma status członka stowarzyszonego.
Więcej informacji na temat działalności KRASP znajduje się na jej oficjalnej stronie internetowej.