poniedziałek, 28 maja 2012

Mentalnie tkwimy jeszcze w PRL

Mentalnie tkwimy jeszcze w PRL - rozmawiała Jolanta Ojczyk 2012-05-28 Rzeczpospolita

O przyczynach relatywnie słabego poziomu polskiej nauki rozmawia z byłym wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, Stanisławem Karpińskim, Jolanta Ojczyk