czwartek, 24 maja 2012

Jak zmieniać uczelnie

Jak zmieniać uczelnie - Jerzy Woźnicki 24-05-2012 Rzeczpospolita  

Szkolnictwo wyższe nie potrzebuje żadnego alarmu. Niezbędne są przemyślane zmiany wprowadzane planowo i ewolucyjnie - pisze honorowy przewodniczący KRASP