piątek, 25 maja 2012

Problemy szkolnictwa wyższego - cz. 2

Problemy szkolnictwa wyższego - cz. 2 - 25 maja 2012 NIK  

Mała liczba innowacyjnych projektów badawczych, ponad 200 tys. bezrobotnych z wyższym wykształceniem, słabe przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu - to utrzymujące się od lat problemy szkolnictwa wyższego w Polsce. – W odpowiedzi NIK przygotowuje innowacyjną kontrolę efektywności kształcenia na polskich uczelniach – ujawnia dr Grzegorz Buczyński, dyr. Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego.