piątek, 11 maja 2012

Chcemy nauki na poziomie

Chcemy nauki na poziomie - Tomasz Wysocki 2012-05-11 Gazeta Wyborcza

Wrocławscy studenci z nieformalnej grupy Inicjatywa Paragrafu Czwartego mają dość uczenia się rzeczy zbędnych i strachu wykładowców przed współczesnością. Chcą aktualnej wiedzy, a nie śmieciowych wiadomości odczytywanych z pożółkłych notatek.