poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Znamy skład Rady Młodych Naukowców trzeciej kadencji

poniedziałek, 30 kwietnia 2012 - MNiSW

Informujemy, że minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka, powołała z dniem 26 kwietnia 2012 r. skład Rady Młodych Naukowców na kolejną, trzecią kadencję. 

Członkowie nowej Rady Młodych Naukowców:
 1. dr Piotr Bajor – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński;
 2. dr Grzegorz Władysław Basak – Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 3. dr Tomasz Bilczewski – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński;
 4. dr inż. Agata Chmurzyńska – Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 5. dr Jakub Fichna – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 6. dr Sylwia Freza – Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;
 7. dr Paweł Gajdanowicz – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;
 8. dr Marcin Andrzej Grabowski – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Miedzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński;
 9. dr Katarzyna Januszkiewicz – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki;
 10. mgr inż. Kinga Kurowska – Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska;
 11. mgr Jacek Lewicki – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński;
 12. mgr Bartłomiej Lis – Instytut Archeologii i Etnologii PAN;
 13. dr hab. Michał Matuszewski – Instytut Fizyki PAN;
 14. dr hab. Piotr Oprocha – Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
 15. dr hab. inż. Rafał Rakoczy – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
 16. dr inż. Jerzy Respondek – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska;
 17. dr inż. Rafał Maciej Ruzik – Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska;
 18. dr Justyna Ziółkowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.
Rada Młodych Naukowców jest organem pomocniczy ministra. Do zadań Rady należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki.