czwartek, 26 kwietnia 2012

Reforma szkolnictwa wyższego kluczem do zatrudnienia i wzrostu: spotkanie ministrów w sprawie procesu bolońskiego

Reforma szkolnictwa wyższego kluczem do zatrudnienia i wzrostu: spotkanie ministrów w sprawie procesu bolońskiego - 25.04.2012 inwestycje.pl

Europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, Androulla Vassiliou oświadczyła, że w sytuacji kryzysu i rosnącego bezrobocia wśród młodzieży państwa członkowskie muszą pilnie zmodernizować systemy szkolnictwa wyższego i usunąć bariery utrudniające pełne funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.