środa, 11 kwietnia 2012

Nauczyciela akademickiego ocenią studenci i doktoranci

Nauczyciela akademickiego ocenią studenci i doktoranci - Leszek Jaworski 10.04.2012 r. Dziennik Gazeta Prawna

Analizę pracy nauczyciela akademickiego należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na dwa lata. Obejmuje ona ocenę sposobu wypełniania obowiązków naukowo-dydaktycznych, a także przestrzegania prawa autorskiego i wynalazczego.