piątek, 13 kwietnia 2012

To idzie młodość... na bezrobocie

To idzie młodość... na bezrobocie - Irena Dryll 11.4.2012 Nowe Życie Gospodarcze

Bez­ro­bo­cie mło­dych to naj­więk­szy pro­blem, by nie rzec porażka pol­skiej transformacji.