wtorek, 3 kwietnia 2012

Jak komercjalizować wiedzę

Jak komercjalizować wiedzę - Marzena Baurska 03.04.2012, Rzeczpospolita

Współpraca nauki i biznesu powoduje regularny przepływ informacji pomiędzy tymi sektorami, dzięki czemu potrzeby rynku stymulują kierunki podejmowanych prac badawczych a biznes rozwija się szybciej