wtorek, 24 kwietnia 2012

Za dodatek powyżej 40 proc. grozi kara

Za dodatek powyżej 40 proc. grozi kara - Beata Lisowska 24.4.2012 Dziennik Gazeta Prawna Str.5 Nowe prawo - Przepisy i praktyka  

Uczelnie nie mogą dowolnie podwyższać pracownikom naukowym wynagrodzeń za prowadzenie dodatkowych zajęć finansowanych przez UE. Wniosek taki płynie z interpretacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) przekazanej instytucjom wdrażającym Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Pozostaje to jednak w sprzeczności z art. 151 ust. 8 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).