poniedziałek, 10 października 2011

Uczelnie powinny zmienić programy studiów

Uczelnie powinny zmienić programy studiów - Jerzy Woźnicki 09-10-2011 Rzeczpospolita

Najwięcej pracy będzie wymagać dostosowanie studiów do krajowych ram kwalifikacji – przewiduje prezes Fundacji Rektorów Polskich w rozmowie z Jolantą Ojczyk