poniedziałek, 3 października 2011

Rozstrzygnięcie konkursu wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

poniedziałek, 03 października 2011 - MNiSW
 
Informujemy, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęła konkurs na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, które przyznawane są zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o zasadach finansowania nauki

Wnioski na konkurs złożyło 793 młodych naukowców, spośród których większość wyróżniała się bardzo wysokim poziomem naukowym. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowaniem zostało objętych 256 najwybitniejszych naukowców.