poniedziałek, 24 października 2011

Reformowanie europejskich uniwersytetów tematem konferencji w Sopocie

Reformowanie europejskich uniwersytetów tematem konferencji w Sopocie - 2011-10-24 PAP - Nauka w Polsce

Uczelnie powinny kształcić lepiej i w sposób bardziej dostosowany do rynku pracy i potrzeb gospodarki - zaleca Komisja Europejska. Sposoby wdrażania priorytetów UE w dziedzinie szkolnictwa wyższego są tematem rozpoczętej w poniedziałek konferencji w Sopocie.