poniedziałek, 10 października 2011

Standardy nauki w różnych krajach muszą być porównywalne

Standardy nauki w różnych krajach muszą być porównywalne - Marta Wieloch 2011-10-10 Dziennik Gazeta Prawna

Absolwenci zagranicznych uczelni wyższych nie mają już problemów z uznawaniem ich kwalifikacji w Polsce. Nadal konieczne jest ujednolicanie wymogów, jakie musi spełniać kształcenie w poszczególnych szkołach wyższych.