środa, 26 października 2011

Nowa ustawa tematem posiedzenia KRZaSP

środa, 26 października 2011 - MNiSW
Pod hasłem „Nowy rok akademicki z nową ustawą o szkolnictwie wyższym" w dniach 26-28 października w Olsztynie odbywa się XI Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

W wydarzeniu uczestniczy podsekretarz stanu, prof. Zbigniew Marciniak, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, rektorzy, przedstawiciele uczelni, władze regionu i miasta. W trzydniowym programie Zgromadzenia zaplanowano posiedzenie Prezydium Konferencji oraz trzy sesje plenarne. Pierwsza z nich dotyczyć będzie raportu z badań zespołu powołanego podczas X Zgromadzenia KRZaSP w kwietniu 2011 roku w Wągrowcu, dotyczącego "Płaszczyzn relacji pomiędzy założycielami a rektorami uczelni niepublicznych". Podczas drugiej sesji prelegenci i zaproszeni goście dyskutować będą o dawnych i nowych wyzwaniach dla uczelni sektora niepublicznego, zwłaszcza w kontekście zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz niżu demograficznego. Natomiast ostatnia sesja plenarna poświęcona będzie przepisom wykonawczym i interpretacjom zapisów nowego prawa o szkolnictwie wyższym.

Powstały w grudniu 2005 roku KRZaSP zrzesza ponad dwieście polskich uczelni zawodowych, stanowiąc platformę współpracy tego środowiska. KRZaSP podejmuje działania na rzecz rozwoju zawodowego szkolnictwa wyższego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do standardów europejskich. Jest ciałem opiniodawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.