czwartek, 27 października 2011

Informacje o absolwencie wyłącznie za jego zgodą

Informacje o absolwencie wyłącznie za jego zgodą - Jolanta Ojczyk 27-10-2011 Rzeczpospolita

Uczelnie mają obowiązek monitorować losy swoich byłych studentów. Ci zaś muszą zaaprobować śledzenie kariery zawodowej