poniedziałek, 26 września 2011

Rola uniwersytetów w budowaniu kapitału wiedzy i tworzeniu innowacji

poniedziałek, 26 września 2011 - MNiSW

W międzynarodowej konferencji naukowej „Cities and their Universities for Creation of Knowledge and Innovation” uczestniczy sekretarz stanu, prof. Maria Elżbieta Orłowska.

Spotkanie organizowane jest w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego oraz sieć UNICA - Network of Universities from the Capitals of Europe. Podczas dwóch dni konferencji 26-27 września poruszona zostanie problematyka roli uniwersytetów w rozwoju i ich interakcji z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Debata podzielona będzie na cztery dyskusje panelowe dotyczące roli uniwersytetów w tworzeniu innowacji, uniwersytetu przedsiębiorczego, strategii rozwoju badań i dydaktyki oraz polityk miejskich wspierających badania i szkolnictwo wyższe. Prezentacje wygłoszą prelegenci reprezentujący zarówno świat nauki, jak i praktykę zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego i rozwojem regionalnym. 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się pod adresem http://www.euroreg-unicaconference.pl/.