czwartek, 29 września 2011

Podwyżki dla kadry akademickiej zagwarantowane

czwartek, 29 września 2011 - MNiSW
 
prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, w dniu dzisiejszym podpisała rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Rozporządzenie gwarantuje podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni publicznych.