poniedziałek, 26 września 2011

Habilitacja za dorobek, nie za rozprawę

Habilitacja za dorobek, nie za rozprawę - Urszula Mirowska-Łoskot 2011-09-26 Dziennik Gazeta Prawna

Recenzenci przy ocenie habilitanta wezmą pod uwagę liczbę publikacji czy cytowań w renomowanych czasopismach. Pozwoli to uniknąć uznaniowości przy jej przyznawaniu.