poniedziałek, 12 września 2011

Przeniesienie do NCBiR obsługi projektów w ramach PO IG, PO IŚ, PO KL i niektórych programów Ministra

poniedziałek, 12 września 2011 - MNiSW
 
Informujemy, że 1 września 2011 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obsługę programów Ministra: „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” i „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków”, a także zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko i Kapitał Ludzki.

W związku z powyższym informujemy, że wszelkie dokumenty nadsyłane do Ministerstwa, dotyczące realizacji projektów w ramach ww. programów, będą przekazywane bezpośrednio do NCBiR.

Wszelką korespondencję w sprawach dotyczących ww. projektów prosimy kierować bezpośrednio do NCBiR, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.