środa, 3 sierpnia 2011

W nowym budżecie UE pieniądze na inwestycje w talenty i innowacje

W nowym budżecie UE pieniądze na inwestycje w talenty i innowacje - Androulla Vassiliou, polityk 2011-07-30 Polska Times

To jeden z najważniejszych celów zaproponowanego przez Komisję Europejską budżetu UE - realizacja założeń strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. W centrum strategii i naszych przyszłych priorytetów znajduje się inwestowanie w edukację, szkolenia i kreatywność.