czwartek, 4 sierpnia 2011

NIK o parkach przemysłowych i ośrodkach innowacji na Podlasiu

NIK o parkach przemysłowych i ośrodkach innowacji na Podlasiu - 04 sierpnia 2011

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonywanie zadań przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach (dalej „Park w Suwałkach”) oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej (dalej „CITT Politechniki”).

PLIKI: