poniedziałek, 22 sierpnia 2011

Nadwykształcony i bez pracy

Nadwykształcony i bez pracy - Daniel Szafruga 22.8.2011 Polska Gazeta Krakowska str.3 Praca gratka

Ponad trzy czwarte studentów uważa, że studia zwiększają szanse na rynku pracy. Niestety, aż 90 proc. tegorocznych studentów przyznaje, że absolwenci uczelni nie są przygotowani do pracy – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Polish Open University.