piątek, 5 sierpnia 2011

Ramy kwalifikacji zawodowych - czy koniecznie trzeba je wprowadzać?

Ramy kwalifikacji zawodowych - czy koniecznie trzeba je wprowadzać? - 1.8.2011 Personel i Zarządzanie str.9 Barometr

W czerwcu zakończyła się debata społeczna dotycząca Krajowych Ram Kwalifikacji. Natomiast jedynie 15 proc. uczestników naszej sondy redakcyjnej wie, czym one są. Postanowiliśmy zapytać ekspertów, jak postrzegają ideę wprowadzenia ram kwalifikacji zawodowych. Poprosiliśmy również, by wyjaśnili, w jakim celu są one wprowadzane oraz jakie korzyści z ich wprowadzenia odniosą pracownicy, pracodawcy, uczelnie i społeczeństwo.