sobota, 20 sierpnia 2011

Dziekan UWr w proteście zrezygnował ze stanowiska

Dziekan UWr w proteście zrezygnował ze stanowiska - Tomasz Wysocki 20.08.2011 Gazeta Wroclaw

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Wiesław Fałtynowicz podał się do dymisji na rok przed końcem kadencji. Jego zdaniem władze uczelni nie dość zdecydowanie zareagowały na zarzuty zarabiania przez naukowców na uczelnianym sprzęcie