czwartek, 7 października 2010

Wszyscy studenci podpiszą umowy z uczelniami

Wszyscy studenci podpiszą umowy z uczelniami - Urszula Mirowska-Łoskot 2010-10-07 Dziennik Gazeta Prawna

Student, który płaci za studia, musi podpisać umowę z uczelnią. Określa ona wysokość, termin i sposób wnoszenia czesnego oraz przyczyny i częstotliwość podwyżek.