czwartek, 7 października 2010

Korzystanie z wiedzy teraz będzie tańsze

Korzystanie z wiedzy teraz będzie tańsze - Michał Kołtuniak 07-10-2010 Rzeczpospolita

Dotacje na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego pracownika oraz usługi wsparcia innowacji proponuje przedsiębiorcom Narodowe Centrum Badań i Rozwoju