piątek, 1 października 2010

Komunikat o powołaniu Pełnomocnika do spraw utworzenia Narodowego Centrum Nauki

Komunikat o powołaniu Pełnomocnika do spraw utworzenia Narodowego Centrum Nauki - 1.10.2010 MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620) powołała prof. Szczepana Bilińskiego na Pełnomocnika do spraw utworzenia Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie.