piątek, 1 października 2010

Informacja o naborze kandydatów na członków Rady NCN, Rady NCBiR oraz KEJN

piątek, 01 października 2010

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
zrodlo