poniedziałek, 4 października 2010

Naukowiec nabroił, politechnika może stracić pieniądze

Naukowiec nabroił, politechnika może stracić pieniądze - Jacek Harłukowicz 2010-10-04 Gazeta Wyborcza Wroclaw

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) stwierdził, że przy realizacji jednego z unijnych projektów Politechnika Wrocławska naruszyła przepisy. Uczelnia może za to nawet na kilka lat zostać wykluczona z udziału w unijnych dotacjach albo jedynie zwrócić pieniądze. Na pewno jednak ucierpi jej wizerunek