poniedziałek, 18 października 2010

Uczelnie już wydały europejskie pieniądze

Uczelnie już wydały europejskie pieniądze - 16.10.2010, Artur Osiecki Rzeczpospolita

FUNDUSZE UNIJNE
Szkoły wyższe zawarły umowy o dotacje na prawie 100 proc. pieniędzy przewidzianych na rozwój infrastruktury Szkolnictwo wyższe to lider wykorzystania dotacji unijnych wśród wszystkich siedmiu sektorów największego programu operacyjnego, którym jest „Infrastruktura i środowisko“. Uczelnie zawarły umowy na 97 proc. z 500 mln euro przewidzianego dla nich unijnego dofinansowania.