czwartek, 26 sierpnia 2010

Zestawienie raportów FORESIGHT w ramach SPO-WKP

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się
Zestawienie raportów FORESIGHT w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006
zrodlo  


Zestawienie zawiera wszystkie raporty przekazane przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej. 

Ze względu na obszerną ilość dokumentacji zamieszczono tylko wybrane pliki. 

W przypadku zainteresowania pozostałymi raportami, prosimy o kontakt z Departamentem Wdrożeń i Innowacji, Wydział Monitoringu i Sprawozdawczości w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.