poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Czy uczelnia wyższa organizująca konferencję jest podatnikiem VAT

Czy uczelnia wyższa organizująca konferencję jest podatnikiem VAT - 2.8.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.3

Uczelnie wyższe organizują konferencje naukowe, których uczestnikami są pracownicy naukowi innych uczelni. Uczelnia ponosi koszty, które są jej zwracane przez macierzyste jednostki tych pracowników. Czy jako organizator konferencji uczelnia jest podatnikiem VAT?
(...)
Sprawa tego typu została rozstrzygnięta wyrokiem WSA we Wrocławiu z 26 marca 2010 r., (sygn. akt I SA/Wr 157/10).
Sąd po rozpoznaniu sprawy uznał, że pomimo statusu podmiotu publicznego uczelnia w zakresie organizacji konferencji naukowych nie działa jak organ władzy publicznej, lecz jako podmiot prywatnoprawny, a więc jest podatnikiem VAT.