czwartek, 12 sierpnia 2010

700 mln zł na podniesienie jakości studiów istotnych dla rozwoju gospodarki

700 mln zł na podniesienie jakości studiów istotnych dla rozwoju gospodarki - 11.08.2010 aktualnosci MNiSW

Wzbogacenie i lepsza jakość oferty edukacyjnej uczelni w Polsce to główny cel trzech konkursów, których wyniki ogłosiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 (...)
W ramach wszystkich trzech konkursów złożono łącznie 421 wniosków, pozytywnie oceniono 169 z nich. Pula środków pozwoliła na dofinansowanie 94 projektów.
Szczegółowe informacje