czwartek, 26 sierpnia 2010

Wąska specjalizacja nie ma perspektyw

Wąska specjalizacja nie ma perspektyw - Jacek Pochłopień, Anna Ferensztajn | 16.08.2010 Forbes

Kształcenie ustawiczne to odpowiedź na przemiany gospodarki, edukacja w środowisku międzynarodowym – na jej globalizację – uważa prof. Andrzej K. Koźmiński