piątek, 13 sierpnia 2010

Rektor akademii popełnił plagiat

Rektor akademii popełnił plagiat - Tomasz Wysocki, Wrocław 2010-08-13 Gazeta Wyborcza

"Praca habilitacyjna rektor wrocławskiej Akademii Medycznej prof. Ryszarda Andrzejaka to plagiat. Jej autor powinien być pozbawiony tytułu naukowego i nie powinien zajmować urzędów akademickich" - napisali członkowie zespołu ds. etyki w nauce przy Ministerstwie Nauki