środa, 14 lipca 2010

Student za maminą spódnicą

Student za maminą spódnicą - Alicja Bobrowicz, 2010-07-13, metro

Mamy, ojcowie, a nawet babcie wysiadują pod uczelnianymi biurami rekrutacyjnymi. Większość pytań dziekanatom zadają nie sami kandydaci, tylko ich rodziny