czwartek, 1 lipca 2010

Debata nad propozycjami zmian w organizacji studiów doktoranckich

Debata nad propozycjami zmian w organizacji studiów doktoranckich - Agata Zbieg 1.07.2010 Nauka w Polsce

Propozycje zmian w organizacji studiów doktoranckich, m.in. projekt stworzenia systemu stypendiów przyznawanych najzdolniejszym młodym uczonym na cały okres takich studiów, przedstawiono 30 czerwca podczas debaty w Warszawie pt. "Reforma: co z doktorantami?".