czwartek, 8 lipca 2010

Organizowanie konferencji nie daje prawa do zwolnienia z VAT

Organizowanie konferencji nie daje prawa do zwolnienia z VAT - Michał Stuczyński 08-07-2010 Rzeczpospolita

O tym, czy uczelnia zostanie uznana za podatnika VAT, decyduje jej zachowanie. Jeśli występuje jako przedsiębiorca, a nie organ władzy, to jest podatnikiem

Wynika tak z wyroku WSA we Wrocławiu z 26 marca 2010 r. (I SA/Wr 157/10).