czwartek, 29 lipca 2010

Jak udzielać zamówień publicznych na usługi dotyczące badań naukowych

Jak udzielać zamówień publicznych na usługi dotyczące badań naukowych - 29.7.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.8

Czy w przypadku udzielania zamówień publicznych na usługi w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych trzeba stosować ustawę - Prawo zamówień publicznych?

W wyniku nowelizacji z 2 grudnia 2009 r. ustawy -Prawo zamówień publicznych przepis zawarty w jej art. 4 pkt 3 lit. e) otrzymał nowe brzmienie. Od 29 stycznia 2010 r., nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych do tych zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności.
Zmiana przepisu polegała na zastąpieniu koniunkcji - i -alternatywą - lub