czwartek, 22 lipca 2010

Senatorowie o orzeczeniu TK w sprawie finansowania uczelni katolickich

Senatorowie o orzeczeniu TK w sprawie finansowania uczelni katolickich - 2010-07-22, PAP - Nauka w Polsce

Senatorowie Komisji Ustawodawczej nie podjęli inicjatywy ustawodawczej dotyczącej finansowania z budżetu państwa uczelni katolickich. Ich zdaniem, inicjatywa ta byłaby sprzeczna z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i naruszałaby konkordat oraz prawa nabyte tych uczelni.