poniedziałek, 5 lipca 2010

Polskie uczelnie sprzedają kandydatom kota w worku

Polskie uczelnie sprzedają kandydatom kota w worku - Rozmawiała Beata Maciejewska, 2010-07-04,

W tym tygodniu wyższe uczelnie ogłoszą listy osób przyjętych na I rok studiów. Na wielu kierunkach o miejsce walczy kilka lub nawet kilkanaście osób, które nie wiedzą, gdzie i za ile będą pracować po uzyskaniu dyplomu.