piątek, 5 lutego 2010

Wyższa Szkoła Dumy

Wyższa Szkoła Dumy - prof dr hab Barbara Kudrycka 5.2.2010 Gazeta Wyborcza str.20 Opinie

DEBATA O UNIWERSYTETACH
Finansowanie wszystkich ośrodków naukowych według tych samych reguł często sprowadza się do finansowania przez państwo mierności i byle jakościNiedawny cykl publikacji w„Gazecie“ pod wspólnym tytułem „Wyższa Szkoła Wstydu“ stał się znaczącym głosem w debacie o stanie szkolnictwa wyższego. Z publikacji wyłonił się pesymistyczny obraz uczelni. Padały jednak i budujące przykłady dobrych praktyk oraz wysokiej jakości badań i dydaktyki.