wtorek, 16 lutego 2010

Debata środowiska naukowego nt. rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego

Debata środowiska naukowego nt. rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego - agt/ kap/ 2010-02-16 Nauka w Polsce

Finansowanie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, sposób zarządzania uniwersytetami, polskie modele instytutów badawczych, jawność i transparentność decyzji w nauce - to niektóre z tematów debaty "Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego". Dwudniowe spotkanie, zorganizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), rozpoczyna się 17 lutego w Warszawie.